Ta strona używa plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie


Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.


Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

Produkty

Kompleksowa oferta urządzeń do obsługi gotówki i przechowywania wartości

Warunki

ZASADY I TRYB UŻYCZENIA SPRZĘTU DO PRZEPROWADZENIA TESTÓW USTANOWIONE PRZEZ KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE Sp. z o. o. z siedzibą w Mościskach przy ul. Chabrowej 32A, 05-080 Izabelin, jako Użyczającego.

PRZEDMIOT ZASAD
§1

 1. Testujący zobowiązany jest do przestrzegania norm, warunków i trybu nieodpłatne go udostępnienia przez Użyczającego - Testującemu sprzętu, oprogramowania i związanej z nimi dokumentacji, stanowiących własność Użyczającego, w celu przeprowadzenia przez Testującego testów sprawdzających jego zgodność z wymaganiami, funkcjonalności i oczekiwań Testującego.
 2. Testujący poświadcza zobowiązanie do starannego przestrzegania niniejszych Zasad wg wzoru Oświadczenia, stanowiącego załącznik niniejszych Zasad.

OKRES TESTOWANIA
§2

Okres testowania udostępnionego Sprzętu jest uzgadniany z przedstawicielem Użyczającego i nie może przekroczyć 2 miesięcy, a jest liczony od dnia dostarczenia Sprzętu do Testującego.

UŻYWANIE SPRZĘTU
§3

 1. Testujący zobowiązuje się używać Sprzęt wyłącznie w celu przeprowadzenia testów w zakresie spełniania wymogów Testującego.
 2. Użyczający udziela wyłącznie Testującemu nieodpłatnej licencji na czasowe korzystanie z oprogramowania, dokumentacji oraz specyfikacji, do celów testowania sprzętu na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie,
  2. instalacja, ładowanie, uruchamianie i przechowywanie,
  3. wprowadzanie do pamięci dowolnej liczby komputerów.
 3. W przypadku wystąpienia awarii w Sprzęcie Testujący zgłosi ten fakt do Użyczającego na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając okoliczności oraz skutki awarii.
 4. Instalacja i konfiguracja Sprzętu dokonywana jest nieodpłatnie przez Użyczającego w dniu dostarczenia Sprzętu.
 5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego, Testujący nie może przenosić Sprzętu w inne miejsce.

UTRZYMANIE SPRZĘTU
§4

 1. W okresie testowania Sprzętu, Testujący jest zobowiązany do ochrony i utrzymania Sprzętu w należytym stanie oraz użytkowania go zgodnie z właściwymi specyfikacjami i dokumentacją użytkową.
 2. Testujący nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek zmian i/lub modyfikacji Sprzętu, w tym dokumentacji, kodów programów, bez uprzedniego pisemnego pozwolenia wydanego przez Użyczającego.
 3. Ryzyko uszkodzenia, bądź utraty Sprzętu (za wyjątkiem szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Użyczającego spowodowanych jakąkolwiek przyczyną, przechodzi na Testującego z chwilą odbioru przez Testującego Sprzętu i podpisania protokołu przekazania.

TESTY SPRZĘTU i SZKOLENIE
§5

 1. W trakcie testowania sprzętu Użyczający i Testujący zobowiązują się do ścisłego współdziałania w celu uzyskania optymalnie obiektywnych wyników testu.
 2. Po zakończeniu testów Testujący przekaże Użyczającemu protokół zawierający wyniki przeprowadzonych testów sporządzonego wg. formularza przekazanego przez Użyczającego.
 3. Użyczający przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie dla wskazanych przez Testującego osób, w zakresie obsługi i używania Sprzętu.

PRAWO UŻYCZAJĄCEGO DO INSPEKCJI
§6

Użyczający ma prawo, po uprzednim, powiadomieniu Testującego, dokonania sprawdzenia stanu używanego Sprzętu oraz czy Sprzęt jest używany zgodnie z niniejszymi Zasadami.

DOSTARCZENIE I ZWROT SPRZĘTU
§7

 1. Użyczający dostarczy Sprzęt do miejsca, ustalonego z Testującym w terminie uzgodnionym na koszt własny. Po dostarczeniu Sprzętu Testujący podpisze protokół przekazania i odbioru zgodny z wzorem umieszczonym w załączniku nr 1.
 2. Testujący, po upływie o kresu testowania zwróci Sprzęt, co zostanie udokumentowane protokołem odbioru Sprzętu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
§8

 1. Odpowiedzialność Testującego ograniczona jest do strat rzeczywistych (z wyłączeniem utraconych korzyści). Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody na osobie oraz szkody powstałej z winy u myślnej.
 2. Użyczający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody mogące powstać u Testującego, w wyniku lub w związku z testowaniem Sprzętu.

POUFNOŚĆ
§9

 1. Wszelka dokumentacja dotycząca Sprzętu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Użyczającego, ma charakter poufny i została udostępniona Testującemu wyłącznie w celu i na czas testowania Sprzętu.
 2. Testujący zachowa w poufności wszystkie informacje pozyskane od Użyczającego w wyniku wszelkich negocjacji związanych z testowaniem.

 

© 2006 - 2020 Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o.