Ta strona używa plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie


Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.


Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

Gwarancja

Warunki gwarancji jakości

Dotyczy Klientów instytucjonalnych oraz nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

Warunki ogólne

 1. Na niżej określonych warunkach KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe sp. z o.o. („Gwarant") udziela Nabywcy gwarancji jakości na produkt zakupiony u Gwaranta i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady produktu (jego naprawy) w terminie określonym poniżej.
 2. Gwarancja jakości wyłącza uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi wg przepisów o rękojmi przy sprzedaży (art. 556 i n. kc), jak również nie podlega przeniesieniu przez Nabywcę poprzez przelew (cesję) praw ani w inny sposób (np. drogą sukcesji).
 3. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy produktu, przed oddaniem go do serwisu Gwaranta, należy upewnić się, czy wszystkie czynności związane z jego obsługą zostały wykonane zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do produktu.
 4. Przed złożeniem zawiadomienia Gwaranta o wystąpieniu wady produktu, o którym mowa poniżej, zaleca się telefoniczną konsultację z serwisowym centrum obsługi klienta pod numerem +48 (22) 722 86 91, w celu oceny przez konsultantów Gwaranta potrzeb dotyczących sposobu usunięcia wady produktu.
 5. W celu zawiadomienia Gwaranta o wystąpieniu wady produktu lub potrzeby jego konserwacji, prosimy dokonywać zgłoszeń za pomocą elektronicznego formularza, albo za pomocą faksu na nr +48 (22) 863 23 79, poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia wady.
 6. W formularzu zgłoszenia wady Nabywca produktu zamieszcza co najmniej jej dokładny opis, a także wskazuje adres, telefon oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawach związanych z naprawą produktu.
 7. Nabywca może dochodzić swoich praw z tytułu udzielonej gwarancji jakości pod warunkiem, że przedstawi Gwarantowi prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną oraz fakturę wystawioną przez Gwaranta, bądź jedynie fakturę, jeśli przy sprzedaży nie wystawiono karty gwarancyjnej.
 8. Karta gwarancyjna i/albo faktura (jeśli przy sprzedaży nie wystawiono karty gwarancyjnej) są jedynymi dokumentami, na podstawie, których Nabywca może dochodzić swoich praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione na terenie Polski.
 9. Do każdego produktu wystawiany jest tylko jeden egzemplarz karty gwarancyjnej w chwili odbioru urządzenia przez Nabywcę. Jeśli przy sprzedaży nie wystawiono karty gwarancyjnej adnotację dotyczącą uprawnień Nabywcy z tytułu gwarancji jakości zawiera faktura wystawiona przez Gwaranta.
 10. Karta gwarancyjna bez wpisanego poprawnie modelu i numeru seryjnego produktu jest nieważna. Jakiekolwiek zmiany, zamazania lub wytarcia powyższych danych w karcie gwarancyjnej lub wystawionej przez Gwaranta fakturze, powodują utratę praw Nabywcy z tytułu gwarancji.
 11. KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno - eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi produktu. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 12. Gwarancja jakości obejmuje okres 12 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu zdawczo –odbiorczego produktu, a jeśli Gwarant i Nabywca odstąpili od sporządzenia protokołu, termin liczony jest od daty odbioru produktu przez Nabywcę.
 13. Termin naprawy wynosi do 21 dni liczonych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. W wyjątkowych wypadkach związanych z koniecznością sprowadzenia części zamiennych, bądź ze szczególnie skomplikowaną, trudną do usunięcia lub zdiagnozowania wadą, czas naprawy może ulec wydłużeniu.
 14. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt na adres Kłos sp. z o.o. Mościska ul. Chabrowa 32, 05-080 Izabelin, w opakowaniu fabrycznym lub innym, zabezpieczającym produkt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w czasie transportu.
 15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania produktu do transportu, w związku z dostarczeniem produktu przez Nabywcę do siedziby Gwaranta.
 16. Gwarancja dotyczy Klientów instytucjonalnych oraz nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i/lub uszkodzeń wynikających z winy obsługi.

 

© 2006 - 2022 Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o.